Tak och Fog AB

Problemet
Metoden
Takduken
Målsättningen
Leverantörerna
Montörerna
Repertoaren
Garantin
Certifikat
Referenserna
Exemplen
Kontakta oss
 
Takduk
 

Takduken

Takduk fungerar mycket bra på plana och låglutande tak på alla typer av hus, från garage och bostadshus till industribyggnader, både vid nyproduktion och
renoveringar.

Takduken är snabb att lägga eftersom vi arbetar med vådbredder på upp till 2,10 meter. Vi skarvar med varmluft. Det är lätt att göra säkra tätningar kring detaljer eftersom duken är så smidig.

Takduken har minimalt underhållsbehov eftersom snö, is och stillastående vatten inte påverkar takdukens egenskaper. Endast rengöring av brunnsilar och vattengångar behövs. Det här kan du jämföra med andra tak. Ett papptak kräver underhåll, eftersom skarvarna inte tål upprepade frysningar. Plåttak flagnar efter några år. Ett tak med takduk fungerar år ut och år in.

Takduken är miljöanpassad och återvinningsbar. Den återvinns till produktion av nya varor eller till energiutvinning.

Om du vill återge utseendet av ett bandtäckt plåttak med stående falsar, kan vi svetsa en profillist på takduken. Så var inte så säker nästa gång du tror att du ser ett plåttak.

Till en början kostar ett takdukstak något mer än ett papptak, men med tanke på livslängd och underhållskostnader blir det billigare på sikt.
En takdukstäckning är redan från början en billigare lösning än plåttäckning. Dessutom slipper du ju underhållskostnaderna.

     
 
   
  Tel: 08-511 784 90 eller 511 734 09
Fax: 08-511 750 60
E-post: info@takochfog.se
Postadress:
Vallentuna Tak & Fog AB
Box 164
186 23 Vallentuna
Besöksadress:
Cederdalsvägen 8
Vallentuna