Tak och Fog AB

Problemet
Metoden
Takduken
Målsättningen
Leverantörerna
Montörerna
Repertoaren
Garantin
Certifikat
Referenserna
Exemplen
Kontakta oss
 
Montörerna
 

Montörerna

Det räcker inte med enbart ett bra material. Våra montörer har genomgått en speciell utbildning för takduksläggning där vi särskilt har ägnat tid åt läggningsteknik, brandutbildning, material, byggnormer och kundvård.

Vi är vana att arbeta med egenkontroll och kvalitetssäkring.

Vi arbetar mycket med detaljutformningar och konstruktionslösningar och vet hur taken fungerar i olika väder. Vi vet var det krävs extra noggranhet och vad som frestar på taken allra mest. Av det följer att vi alltid har koll på kondens, luftning, avrinning och andra detaljer.

     
 
   
  Tel: 08-511 784 90 eller 511 734 09
Fax: 08-511 750 60
E-post: info@takochfog.se
Postadress:
Vallentuna Tak & Fog AB
Box 164
186 23 Vallentuna
Besöksadress:
Cederdalsvägen 8
Vallentuna