Tak och Fog AB

Problemet
Metoden
Takduken
Målsättningen
Leverantörerna
Montörerna
Repertoaren
Garantin
Certifikat
Referenserna
Exemplen
Kontakta oss
 

Kontakta oss

 

Kontakta oss

Vallentuna Tak & Fog sysselsätter idag
ca 10 personer.

Våra montörer är handplockade och special-
utbildade på tak- och membranduksläggning.

Samtliga montörer har certifikat för
"Heta arbeten tak".

Vi är medlemmar i Byggmästarföreningen och Takentreprenörerna inom byggentreprenörerna (TiB).Kontakta oss genom

telefon: 08-511 784 90 eller 511 734 09
mobil: 070-37 30 230
fax: 08-511 750 60
e-post: info@takochfog.se
att besöka oss på:
Cederdalsvägen 8 i Vallentuna


Vår postadress är:
Vallentuna Tak & Fog AB
Box 164
186 23 Vallentuna
 

Jag vill att en representant för
Tak & Fog kontaktar mig
 
  Företag
  Namn

  Adress

  Postnr
  Postadress
  Telefon
  E-post

  

Välkommen!

     
 
   
  Tel: 08-511 784 90 eller 511 734 09
Fax: 08-511 750 60
E-post: info@takochfog.se
Postadress:
Vallentuna Tak & Fog AB
Box 164
186 23 Vallentuna
Besöksadress:
Cederdalsvägen 8
Vallentuna